Şehitkamil 5. Organize Sanayi Bölgesinde fabrika binası icradan satılık

Şehitkamil 5. Organize Sanayi Bölgesinde fabrika binası icradan satılık
Telgraf Haber Merkezi
15 Ocak 2021 / 16:00
Basın İlan Kurumunun sitesinde yer alan ilan şu şekilde:
 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı: Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Dülük Mah. Arpa Deresi Mevkii, 164 Ada, 3 Parsel, Özellikleri: Dülük mahallesi sınırlan içerisinde bulunan parsel, 5 Organize Sanayi Bölgesi içinde kalmakta olup, Parselin doğusunda 83501 nolu cadde geçmektedir. Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 14-15 km mesafededir. Taşınmazın yer aldığı bölge ticaret fonksiyonlu gelişmiş bir bölge bulunmakta c lup bölgede ulaşım sorunu bulunmamaktadır Çevresinde çok sayıda çeşitli iş kollarlmda 1 laliyet gösteren ve üretim yapan fabnkalar bulunmaktadır. Mahallinde yapılan incelemede taşın naz üzerinde betonarme prefabrik fabrika binası, fabrika binasının içerisinde tek katlı idare bölümü, sundurma, ihata duvarı, bekçi kulübesi, ahşap kamelya, demir profil otopark ve sera beton kaplaması ve beton kilit taşı yapılmıştır. Prefabrik fabrika binası: Yerinde yapılan incelemede betonarme prefabrik yapı olarak yapılmış olan fabrika binasının duvarlar ince sıvalı ve boyalıdır. Tabanlan ise sertleştirilmiş beton yapılıdır. Çatı kaplaması izoleli sandviç panel malzeme ile kaplanmıştır. Binalann dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Yaklaşık 5 yıl önce yapılan Fabrika binasının toplam inşaat alanı 10.250,00 m2 olup yıpranması % 6 olarak düşülecektir. İdare bölümü: Fabrika binasının içerisine 2 olup,-tek katlıdır: Prefabrik bina içerisinde alçıpan ile bölünerek odalar oluşturulmutur Kendi içerisinde muhasebe, resmi muhasebe, ön muhasebe, desen odası, dışta genel müdür odası, toplantı odası, yönetim kurulu odası, mescit, Show-room alonu ,wc vs. mahaller bulunmaktadır. Odalann tabanları ahşap laminat kaplı olup, duvarları sıvalı, boyalı ve duvar kağıdı ile kaplanmıştır. 3 oda antre ve wc-lav mahalleri bulunmaktadır. Show- room bölümü ve idari kısım olarak kullanılmaktadır. Odaların tabanlan ahşap aminat parke olup, duvarlan sıvalı ve boyalıdır. Kısmen duvar kağıdı ile kaplanmıştır. Binanın elektrik suyu mevcuttur, inşaat alanı 250,00 m2 dir. Yapı yaklaşık 5 yıllık olup, yıpranması % 6 olarak düşülecektir. Sundurma: Yapı çelik konstrüksiyon olarak yapılmış olup, fabrika binasının batı bitişiğinde bulunmaktadır. Üzeri galvanizli sac ile kaplanmıştır. İnşaat alanı 300,00 m2 olup, depo, mamul mal ve ham madde indirme yükleme işlemlerinde kullanılmaktadır. Bahçe ihata duvarı: Tesisin parsel sınırında çevresi belli bir yüksekliğe kadar ihata duvan ile çevrilmiştir. Üzerinde kafes çiftteli korkuluk bulunmamaktadır. Saha kaplaması. Tesisin bahçe çekme mesafeleri içerisinde kalan kısımlar blokaj betonu ve beton kilit taşı ile kaplanmıştır Tesis içerisinde giriş çıkış yollan olarak kullanılmaktadır. 4.000,00 m2 dir. Demir profil otopark: Fabrika binasına bitişik olup, doğusunda bulunmaktadır. Araçların park edilmesi için inşa edilmiştir. Üzeri katlı ve çevresi açıktır. İnşaat alanı 100,00 m2?dir Ahşap kamelya: Bekçi kulübesinin güney bitişiğinde olup, üzeri şıngıl ile kaplanmıştır. Çevresi açık olup, inşaat alanı 17,50 m2?dır. Bekçi kulübesi: Tesise girişte solda olup, lemir profilden yapılarak PVC sayding ile kapatılmıştır. 1 oda ve wc bulunmaktadır İnşaat alanı 15,00 m2 dir.
TaşınmazGaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Olup : OSB Yönetmenliği ve Kuruluş Ana Sözleşmesi OSB Uygulama Yönetmeliğinin 97. Maddesinin c) bendinde yer alan ve 13.08.2005 tarih ve 25905 sayılı Resmi Gazetedeki Yönetmelik değişikliği ile, "katılımcılara, Vefa Hakkı Şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda, gayrimenkulün icra satışları dahil 3. kişilere devrinde OSB'den uygunluk şartı aranacaktır, şerhi konulur. Bu şerhe rağmen tapu devrinin gerçekleşmesi durumunda, eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır? ibaresi hükmü gereğince, 25.07.2007 tarih ve 17947 sayılı yevmiye nosu ile, Bölgemizde bulunan bütün gayrimenkuller üzerine bu şerh işlenmiştir.
Ayrıca; 10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı mükerrer Resmi gazetede ise, 4562 sayılı Kanunun 15. maddesinin üçüncü fıkrası, OSB' ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. denildiğinden,

OSB alacakları ihale alıcısı tarafından ödenecek olup, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün 02/03/2020 tarih ve M-362 sayılı yazısında borçlu firmanın OSB'ye 02/03/2020 tarihi itibariyle 1.772.294,66 TL, arsaya dair 317.584 USD borcu bulunmaktadır. Tescil işlemleri sırasında güncel borç miktarı ihale alıcısı tarafından ödenecektir.
Adresi 5. Organize Sanayi Bölgt Si, 83501 Nolu Cadde, No:8 Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü 18.565,77 m2
İmar Durumu :Organize Sanayi Alanına gelmekte
Kıymeti 18.252.867,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Dosyasında Mevcut
1. Satış Günü 11/03/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü 07/04/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/Gaziantep
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/15868 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.12/01/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz