Rüzgarın yanında güneş de olsun

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te yapılan Güneydoğu Enerji Forumu’nun sonuçlarını değerlendirdi.

Rüzgarın yanında güneş de olsun
Telgraf Haber Merkezi
5 Aralık 2019 / 20:48

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te yapılan  Güneydoğu Enerji Forumu’nun sonuçlarını değerlendirdi. Arıkan kendi önerileri olan rüzgar enerjisi santrallerinin yanına güneş enerjisi santrallerinin de eklenmesinin hem maliyet hem de  alan bakımın avantajlar sağlayacağı yönündeki önerilerinin kabul gördüğünü ve bununla ilgili mevzuatın düzenlenmekte olduğunu kaydetti.

Arıkan’ın değerlendirmeleri şöyle; “Enerjimiz Güneş Olsun” sloganı ile başlattığımız  ve 26 Kasım 2019 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve Gaziantep Ticaret Odası işbirliği ile düzenlediğimiz Güneydoğu Enerji Forumu GEF 2019, yoğun katılım ve başarı ile tamamlanmıştır. Forum; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Abdullah TANCAN’ın teşrifleri, Gaziantep protokolü, Akademisyenler, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası  Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları, TMMOB’a bağlı meslek odalarımızın Başkan ve Üyeleri, STK Başkanları, ODTÜ-GÜNAM araştırmacıları, GENSED, GÜNDER, ELDER, ÇATIDER, Enerji Verimliliği Derneği Başkan ve Temsilcileri, Gaziantep Sanayicileri, Bölgemiz Elektrik Dağıtım Şirketi  Yöneticileri, sektörün üreticileri ve temsilcileri, çok sayıda Meslektaşımız ve basın mensuplarının katılımı  ile gerçekleşmiştir.

Bakan Yardımcısı, Sn. Abdullah Tancan, Lisansız Elektrik üretim Faaliyeti ve Enerji Verimliliği Destekleri konusunda sunum gerçekleştirerek bilgilendirme yapmıştır.

Enerjimiz Güneş Olsun sloganı ile başlattığımız Güneydoğu Enerji Forumumuzda amaçlandığı gibi; Güneş enerjisi sektöründe bölgesel bazda  sinerji oluşturmak,  Ülkemizi, Gaziantep şehrimizi bu konuda  önemli bir üretim üssü haline getirmek, yeni ve gelişen teknolojileri takip etmek, bu teknolojileri şehrimize kazandırmak, sektörde yaşanan sorun ve önerilerinin kamuoyuyla paylaşılması ve yeni çıkan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin değerlendirilmesi hususlarında istenilen elde edilmiştir. 

Çatı, cephe ve arazi tipi güneş enerji santralleri konusunda, Kıymetli konuşmacılarımız tarafından Güneş Enerji Santral Teknolojileri, doğru fizibilite,  doğru projelendirme, doğru uygulama konularında bilgilendirme ve öneriler oldu.

Forumda  dile getirdiğimiz tespitlerimiz ve önerilerimiz paylaşılmıştır. 

Ülkemizin elektrik santralleri kurulu gücü bakımından, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik santrallerinin oranı  % 50 seviyelerine ulaşmıştır. Ülkemizde enerji teknolojilerinde de önemli atılımlara imza atılması gerekmektedir. Savunma sanayinde gösterilen başarının yakın tarihte  bu sektörde de olacağın inancımız tamdır. 

Günümüzde enerji Ülkeler arasında tehdit ve ambargo unsuru olarak kullanılmaktadır. GES yatırımlarının tamamının yerli, milli olması ile bu tehdit ve ambargolara karşı daha dirençli olacağımız kesindir.

Afetlerden etkilenen ulusal elektrik kesintilerine karşı, yerel santraller daha az etkilenecektir. 
Yerinde üretim, yerinde tüketimin önemini, çatı GES’ lere geçiş gerekliliğini, bunun içinde yeni imara açılan bölgelerde binaların çatılarının mümkünse güney, kuzey istikametinde yapılması, mimari ve statik projelerin çatıda güneş enerji santrali  kurulacakmış gibi projelendirilmesi, panellerin montajını kolaylaştıran ekipmanların da, bina  yapımı aşamasında hazır hale getirilmesini daha önce önerdik, öneriyoruz. 
Gaziantep OSB’nin çatı GES kapasitesi çok yüksektir. Buradaki yatırımlarda mühendislik hizmeti esastır. Dünyanın tüm üreticileri ile diyalog kurabilen, sektörün altyapısını takip eden bir meslek camiası olan Elektrik Mühendisleri Odası’nın, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin  etkin olarak bulunması önemlidir. GES bir Mühendislik ürünüdür ve hizmetidir.
Yapılacak santrallerde, Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olması, statik, tasarım, gölgeleme, kirlilik, topraklama, montaj, izleme, raporlama, işletme ve bakım gibi konulara önem verilmelidir.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği neticesinde; OSB’lerde bir uygulama birlikteliğine ihtiyaç vardır. OSB’lerde çatılarda kurulacak güneş enerji santrallerinde üretilen elektriğin üretim fazlasının aboneye ödenmesine ilişkin husus netleştirilmelidir.  Tam olarak anlaşılamadığı ifade edilmiş, ancak;

Bakan Yardımcısı Sn. Abdullah TANCAN ve Foruma konuşmacı olarak katılan EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanı Sn. Refik TİRYAKİ, konuya açıklık getirmiş ve OSB’lerin de bir dağıtım şirketi olduğu, aynı uygulamanın onlar içinde geçerli olduğu ve elektrikte mahsuplaşmanın aylık olarak yapılacağını ifade ederek, durumu netleştirmiştir.

Elektrik altyapısına bağlı olarak lisanslı GES için, bölgelerin, şehirlerin kotaları yayınlanmaktadır. Ancak tüm OSB’leri,  İllere verilen kota olarak değil, OSB puant gücünü dikkate alarak bir kota tayini yapılmasını, GES yatırımlarından ayrı olarak değerlendirilmesini öneriyoruz.
Mevcut doğalgaz santralleri olan sanayici, işletmesine bir GES yatırımı yapamamaktadır. Mevzuat buna izin vermemektedir. GES-Kojenarasyon hybrit sisteminde mevzuat değişikliğine ihtiyaç bulunmaktadır.  
Dışa bağımlı olduğumuz enerjide, %1’de olsa küçük tasarrufların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Elektrik Mühendisleri Odası, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin girişimleri ile, öğrencilerimizin çabaları ile bir uygulama geliştirilecek olup, her elektrik abonesinin bu uygulamaya erişeceği, evinde, işyerinde kullandığı ekipmanın özelliklerini gücünü sisteme gireceği, elektrik tüketimini, elektrik birim fiyatını, tüketime karşılık gelen elektrik faturasını görebileceği ve nasıl tasarruf edebiliri mi deneyeceği, verimlilik ve tasarruf bilincinin oluşturulacağı, geliştirileceği  simülasyon programı çalışmalarına başlanmıştır.   

2017’ de Elektrik Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubeleri olarak gerçekleştirdiğimiz Güneydoğu Enerji Forumu’nda; “Orman ve tarım arazisi olmayan rüzgar santrallerinin yapıldığı yerlere, Güneş Santrallerinin de yapılması yönünde  yönetmelikler hazırlanmasını önermiştik.  Çünkü zaten rüzgar santralleri için yol ve iletim hatlarının yapıldığı, mevcut bölgeye güneş santrallerinin eklenmesi ile ayrı bir altyapı çalışmasına gerek kalmayacağını, GES ve RES`ten oluşan hibrit santrallerin üretim açısından daha güvenli olacağını, akıllı şebeke modelleri ile bu hibrit santrallerin daha verimli kullanılacağını ifade etmiştik. Aynı zamanda; Forumumuzda;

Güneş enerjisinde, çatı uygulamalarına geçişin  kaçınılmaz olduğunu,  İmar yönetmeliklerinde yapılan çalışmaların  hızlandırılması gerekliliğini dile getirmiştik. Önerilerimizin ne kadar isabetli olduğunu görmekteyiz.

Nihayetinde; GEF 2019’da EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanı yaptığı konuşmasında, RES-GES hibrit sisteminin  çalışması için, mevzuat çalışmalarının yapıldığı ifade edilmiştir” 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz