Gaziantep'te korona yalanına hapis cezası

Gaziantep'te korona yalanına hapis cezası
Telgraf Haber Merkezi
28 Eylül 2020 / 17:55

Korona virüs vakaları, temaslı oldukları kişilerle ilgili yanlış bilgi vermesi halinde hem para cezasına çarptırılacak, hem de hapis cezasına çarptırılacak. Vali Gül, filyasyon ekibine yanlış bilgi vermesi durumunda 3 bin 150 TL idari ceza uygulanıp aynı zamanda adli makamlara suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Davut Gül başkanlığında toplandı. Son zamanlarda korona virüs vakalarının temaslı oldukları kişilerle ilgili yanlış bilgi verdiklerinin tespit edilmesi üzerine Gaziantep Valiliği de düğmeye bastı. Vali Gül, pozitif vakaların temaslılarıyla ilgili filyasyon ekibine yanlış bilgi vermesi durumunda 3 bin 150 TL idari ceza uygulanıp aynı zamanda adli makamlara suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Korona virüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmişti. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulutoplandı ve çok ağır cezaların verilmesi ile ilgili kararlar aldı.

İşte Gaziantep İl l Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar: 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14.08.2020 tarihli ve 13180 sayılı Genelgesi ile; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11.09.2020 tarihli ve 14810 sayılı Genelgesi ile de; izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti.

Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. 

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.  Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi ile “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.  

Bu bağlamda koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.”

 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz