GAÜN’de ''Dinlerde Mesih Beklentisi ve 15 Temmuz'un Orta Asya'ya Etkileri'' konferansı

Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Dr. Öğretim Üyesi Abdimuhammet Mamytov tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ''Dinlerde Mesih Beklentisi ve 15 Temmuz'un Orta Asya'ya Etkileri'' konferansı ve

GAÜN’de ''Dinlerde Mesih Beklentisi ve 15 Temmuz'un Orta Asya'ya Etkileri'' konferansı
Telgraf Haber Merkezi
15 Temmuz 2020 / 16:28

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdimuhammet Mamytov konuşmasında, bundan 4 sene önce yaşanmış FETÖ darbe girişiminin Türkiye'yi ve aynı zamanda İslam dünyasını derinden etkilediğini, Allah'ın yardımıyla kötü emellerin başarıya ulaşamadığını belirterek, Türkiye ve halkının dirayetli duruşuyla destan yazıldığını vurguladı.

 

15 Temmuz darbe girişiminin bir bölgeyi hedef almadığını, küçük bir gurubun veya çetenin planı olmadığının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Mamytov, bu olayın bütün İslam âlemini hedef aldığını, kendilerini dünyanın efendileri sayan güçlerin karmaşık, sinsi ve uzun zamandan beri planlamış emel ve çıkarlarının sonucu olduğunu belirtti.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mamytov konuşmasının devamında şunları söyledi: "Meseleye global ve çok yönlü bakmanın gerekliliği artık kamuoyunda benimsenmiş ve geniş çaplı değerlendirilmesi ihtiyaç haline gelmiştir. Süreç içerisinde mesele bu bağlamda birçok kurumda ve alanda değişik vesilelerle ele alınmaya devam etmektedir. Çeşitli yönleriyle etkileri, alınması gereken önlemler, tedbirler, bilimsel araştırmalar vasıtasıyla yayınlanmakta, basın ve yayın organları ile gündeme getirilmektedir. Buna rağmen ortaya konacak, tartışılacak ve gündeme getirilecek konuların varlığı olayın yukarıda işaret ettiğimiz gibi büyüklük ve karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. FETÖ olgusunun birçok meselede olduğu gibi zaman zaman mesihlik olgusuyla ilişkilendirilmesi de hala konuşulmaya devam ediyor. Zira mesihlik veya mehdilik hususu meselenin önemli ayaklarından birisini oluşturuyor ayrıca istismar da ediliyor. Bundan dolayı mesihlik olgusunu genel çerçevede ve aynı zamanda özellikle kurtarıcılık bağlamında gündeme getirmenin uygun ve yararlı olacağını düşündük."

 

Mesih inancı ve olgusunun derin ve karmaşıklığından, büyük dinlerde olduğu gibi ilkel dinlerde de görüldüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi Mamytov, Hint dinlerinden, ilahi dinlerden ve değişik inanç ve kültürlerden örnekler verdi. Konuşmalarında "ahir zaman", "hükümdarlık", "dini yenileme" ve "kurtarıcılık" gibi kavramlar üzerinde duran Dr. Öğr. Üyesi Mamytov, ayrıca konunun istismara açık olduğunu tarihte yaşanmış bazı örneklerle açıklayarak, son dönemdeki birçok olayda da bu konunun istismar edildiğini ve dikkat edilmezse gelecekte de dünyanın değişik bölgelerinde ve değişik formatlarda aynı sıkıntıların yaşanabileceğini ifade etti.

 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz