Covid çalışan ilk laboratuvar Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Covid çalışan ilk laboratuvar Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Telgraf Haber Merkezi
18 Mayıs 2020 / 21:51

Halk Sağlığı Laboratuvardan sonra COVİD çalışan ilk laboratuvar GİBTÜ Tıp Fakültesi oldu!

T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü GİBTÜ (Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TFAUM) COVİD ve diğer olası tüm salgınlar için ortak çalışma protokolü imzaladı ve 11.05.2020 tarihinden bu yana COVİD tanısı için ortak çalışmaya başladı.

1 haftadır ortak çalışıyor.

Geçen hafta imzalanan (11.05.2020) bu protokol ile; Gaziantep ili ve ile bağlı mücavir alanda görülen ve kısa sürede yayılma eğilimi göstererek halk sağlığını tehdit eden başta COVİD, Tüberküloz gibi hastalıklar başta olmak üzere mevcut veya ileride görülmesi muhtemel mikrobiyal hastalıklar karşısında, mevcut alet ve sarf malzemesi gibi fiziki kaynaklar ile personel ve bilgi birikiminin en rasyonel şekilde kullanılarak, en kısa sürede en etkili önleyici tepkinin oluşturulabilmesi, söz konusu hastalıklarla ilgili olarak bölge hekim ve ilgili sağlık çalışanlarının yerinde ve zamanında bilgilendirilerek eğitilmesi amaçlandığı belirtildi.

TFAUM Dünya Standartlarında Laboratuvar

GİBTÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi uluslararası standartlara göre dizayn edilmiş toplam 2000 m2 alana sahip olup, bünyesinde hasta muayene odaları, “safe III” ve “safe II” biyogüvenlik düzeyinde laboratuvarları ve moleküler tanıda kullanılmak üzere özel tasarlanmış kirli ve temiz odaları yanı sıra eğitim çalışmaları için kullanılabilecek toplantı salonuna sahiptir. 

Laboratuvar, konvansiyonel kültür teknikleri, otomatize Mikobakteri kültür MGIT 960 sistemi, COVİD tanısında kullanılan Realtime ve inhouse PCR sistemleri yanı sıra moleküler epidemiyolojik çalışmaları için gerekli olan her türlü teknik donanıma sahiptir.


Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz