Arıkan: Enerjiye talep artıyor

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, enerjiye olan talebin her geçen yıl artış gösterdiğini söyledi.

Arıkan: Enerjiye talep artıyor
Telgraf Haber Merkezi
13 Ocak 2021 / 07:09

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, enerjiye olan talebin her geçen yıl artış gösterdiğini söyledi.

Arıkan, ülkemizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının, yerli kaynakların kullanımından oldukça memnuniyet duyduklarını dile getirdi.  Enerji verimliliğinin önemli bir enerji kaynağı olarak tanımlanabildiğini belirten Arıkan, “Ülkemizin ilk enerji verimliliği eylem planı olan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) 02/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Bu eylem planının hayata geçirilmesinde, her bireye, her sanayiciye, Devletin bu alandaki kontrol mekanizmalarına önemli çabalar  düşmektedir.  Enerji Verimliliği Derneği; Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi raporunu yayınlamıştır. Rapora göre;  2019 yılında; Kamuoyunun Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 0-200 değer aralığında 157,7 olarak tespit edilmiştir. Bu değer bize kamuoyunun enerji verimliliği konusunda orta üst seviyede bilinç düzeyi olduğunu göstermektedir. İşletmelerin Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 151-167 değer aralığında 158,5 olarak tespit dilmektedir. Bu değer, işletmelerin enerji verimliliği konusunda orta üst seviyede olduğunu göstermektedir. Çalışmaların devam etmesi ile, bilincin üst seviyelere çıkmasını diliyoruz” dedi.

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi olarak birçok platformda dile getirdikleri Enerji Verimliliği ve tasarrufu konusundaki görüşlerini, Enerji Verimliliği Haftası’nda da yinelemek istediklerini belirten Arıkan şu görüşlere yer verdi:

“EPDK 2019 Elektrik Piyasası Gelişim Raporu’na göre; Ülkemizde sanayi sektörü ve ticarethane olmak üzere,  üretim ve hizmet sektöründeki elektrik tüketimi toplamda % 69,52 paya sahiptir. Meskenlerin elektrik tüketim payı %24,56, tarımsal sulama ve aydınlatma oranı da %5,92’dir.  Özellikle yoğun enerji tüketen işletmeler, kuruluşlar Enerji Etüt’ünü yapmalıdır / yaptırmalıdır. Bu etütler sadece bir evrak doldurmaktan ibaret olmamalıdır. Gerçek etütler yapılmalıdır. Bu konuda ayrıca Enerji Verimliliği Destekleri bulunmaktadır. Sanayi sektörü, gerek yüksek enerji tasarruf potansiyeline sahip olması, gerekse de sanayide tüketilen enerjinin çoğunlukla ticari enerji olması sebebi ile, enerji tasarrufu çalışmalarında öncelikle ele alınması gereken bir sektördür. Mühendislik çalışması yapılması şarttır. Genel olarak sanayi tesislerinde yüksek verimli motor kullanımı, basınçlı hava sistemlerindeki kaçakların önlenmesi, verimli fanlar ve pompaların kullanılması, atık ısı taşıyan akışkandan ısı geri kazanımı, sıcak ve soğuk yüzeylerin izolasyonu, boşta çalışma süresinin azaltılması, tesislerde elektrik güç faktörünün düzeltilmesi gibi pek çok tedbir ile enerji tasarrufu sağlanabilir.”

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz